Glen-L 14 sailboat being restored by Michael E. Davis Sr.

Glen-L 14 sailboat being restored by Michael E. Davis Sr. 2

Glen-L 14 sailboat being restored by Michael E. Davis Sr. 3

Return